Przeskocz do treści

Zapraszam na bezpłatne szkolenia dla członków organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza. Tematy m.in.: Rozwój umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego, Praca z rodziną, Nowoczesne metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, Współpraca OPS i PCPR z PUP, Superwizja w pomocy społecznej, Przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego, Język migowy, Asystent osoby niepełnosprawnej. Zapraszam na stronę MCPS www.mcps-efs.pl Szkolenia kończą się pod koniec grudnia.