Przeskocz do treści

O mnie

Od urodzenia mieszkam w Legionowie. Szkołę średnią ukończyłem w 2007 roku. Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. W tym samym roku rozpocząłem studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 roku zdałem egzamin licencjacki, rozpoczynając studia uzupełniające na tej samej uczelni. W roku 2012 zdałem egzamin magisterski. W 2013 roku ukończyłem studia podyplomowe w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Gospodarką Społeczną.
W 2014 roku ukończyłem studia podyplomowe Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego pn. Akademia Rozwoju Regionalnego. Ukończyłem wiele kursów i szkoleń, m.in.: „Wystąpienia publiczne, czyli efektywna współpraca z mediami”, Stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych, Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej; Promocja działań pomocy społecznej, Warsztat pracy pracownika socjalnego, Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, Akademia polityczna pt. Liderzy samorządu, zaświadczenie o ukończeniu kursu „Wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży” – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edukator.

W czasie studiów rozpocząłem karierę zawodową, po zdaniu matury w 2007 roku rozpocząłem pracę w Polskim Centrum Marketingowym Sp. z o.o., gdzie pracowałem jako telemarketer, specjalista ds. szkoleń oraz logistyk. Pracowałem tam przez dwa lata. W 2009 roku w grudniu rozpocząłem pracę w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, gdzie pracowałem jako specjalista ds. szkoleń, jak również zyskałem doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi w wydziale ds. osób niepełnosprawnych. W 2012 roku odbyłem staż w Europarlamencie w Brukseli, gdzie zdobyłem cenne doświadczenie. Od marca 2013 roku do czerwca 2014 roku pracowałem w gabinecie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gdzie zajmowałem się m.in. współpracą z organizacjami pozarządowymi. Od czerwca 2014 roku do listopada 2015 r. pracowałem na stanowisku doradcy Wicepremiera i Ministra Gospodarki. Od 2010 roku aktywnie działam społecznie w lokalnych stowarzyszeniach. Radny Rady Miasta Legionowo kadencji 2014-2018.

Obecnie: radny Rady Powiatu Legionowskiego.

Interesuję się polityką społeczną, motoryzacją. Lubię sport, w szczególności piłkę nożną, a także dobre komedie.