Przeskocz do treści

Zapraszam na bezpłatne szkolenia dla członków organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza. Tematy m.in.: Rozwój umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego, Praca z rodziną, Nowoczesne metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, Współpraca OPS i PCPR z PUP, Superwizja w pomocy społecznej, Przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego, Język migowy, Asystent osoby niepełnosprawnej. Zapraszam na stronę MCPS www.mcps-efs.pl Szkolenia kończą się pod koniec grudnia.

W zeszłym tygodniu odbyły się pierwsze warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu Legionowa. Szkolenie dotyczyło aplikowania przez NGO’s w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Podczas spotkania które sprawnie poprowadził ekspert z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Artur Pozorek zostały omówione m.in. rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, wymagana dokumentacja, wymagania dotyczące składania ofert, wymagania formalne, końcowe sprawozdanie z realizacji zadania.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestnikom rozdano materiały szkoleniowe oraz promocyjne.

Zapraszam do udziału w kolejnych warsztatach. Zapraszam do śledzenia mojego bloga oraz strony urzędu miasta Legionowo. Przypominam o tematach które mieli Państwo wysłać. Z pośród wszystkich tematów wybierzemy jeden na przykładzie którego będziemy prowadzili kolejny roboczy warsztat z pisania wniosku.

Serdecznie dziękuje Prezydentowi miasta Legionowo za udostępnienie sali w urzędzie miasta.

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji:

e-mail: cichockiprzemyslaw@gmail.com
tel. 534 022 033

z poważaniem,
Przemysław Cichocki

Jak wszyscy wiemy, dziś jest dzień niezwykły. Dokładnie 95 lat temu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach. Symbolem tego wydarzenia było mianowanie Józefa Piłsudskiego Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.

Przez wiele lat nasi przodkowie walczyli o odzyskanie niepodległości. Po nieudanym powstaniu listopadowym oraz styczniowym, pojawiła się szansa walki o wolność podczas I wojny światowej.

Wszyscy cieszymy się, wspominając to wydarzenie. Z tej okazji zachęcamy do zachowania pamięci o rodakach, którzy o tę wolność walczyli. Walczyli oni dla nas wszystkich. Wobec tego zachęcamy abyście razem z nami celebrowali 11 listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości.

Pamiętajmy o rzeczach ważnych!

Przemysław Cichocki
Przewodniczący
Stowarzyszenia Razem dla Legionowa