Przeskocz do treści

Ruch ludowy to jeden z trzech wielkich nurtów politycznych.
inf
Polski ruch ludowy to jedna z najstarszych formacji politycznych w Europie. Ruch ten stanowił ważną część składową procesu historycznego. Był jednym z trzech wielkich nurtów politycznych - obok narodowego i socjalistycznego - które wywarły największy wpływ na losy narodu i państwa w XX wieku.
W czasie swej ponad stuletniej działalności polski ruch ludowy zawsze manifestował swój narodowy charakter, odwoływał się do tradycji niepodległościowych, demokratycznych i chrześcijańskich, służących przede wszystkim dobru i godności człowieka. W budowie nowego ładu społecznego proponowano koncepcję "trzeciej drogi", mającej stanowić pośrednią formę ustrojową pomiędzy kapitalizmem, a socjalizmem.
Prowadząc szeroką działalność organizacyjną, partie ludowe w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości narodowej, społecznej i politycznej mieszkańców wsi.
Na przestrzeni ponad wieku swej działalności polski ruch ludowy ogniskował się w około 50 różnych partiach politycznych. Ruch ludowy to jednak nie tylko partie polityczne, ale także znaczący ruch społeczny - wiele organizacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i oświatowych, które orientowały się politycznie na system wartości reprezentowany przez ludowców. Do organizacji tych należały: kółka rolnicze, straże ogniowe, chóry, amatorskie zespoły artystyczne i teatry ludowe, ruch młodowiejski, uniwersytety ludowe, szkolnictwo rolnicze i wiele innych. W sumie ponad 100 różnych organizacji.
Pierwsza samodzielna partia ludowa - Stronnictwo Ludowe w Galicji powstało w 1895 roku, w czasach gdy Polska była pod zaborami. W kilka lat później podobne ugrupowania chłopskie utworzono na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim i pruskim. Za najważniejszy cel w tym okresie ludowcy uznawali odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz wprowadzenie postępowych reform społecznych i politycznych.
Wkład działaczy i ugrupowań chłopskich w roku 1918 w odzyskanie niepodległości Polski i tworzenie nowych struktur państwa był znaczny. To właśnie polscy chłopi i Rząd Obrony Narodowej kierowany przez Wincentego Witosa przyczynili się do obrony państwowości polskiej zagrożonej rewolucją i najazdem bolszewickim w 1920 roku. Ludowcy wnosili swój wkład w tworzenie fundamentów silnego Państwa i kształtowanie życia narodu w myśl zasad demokracji i społecznej sprawiedliwości oraz wprowadzenie postępowych reform społecznych i politycznych w myśl hasła: "ziemia, władza i oświata dla ludu".
Wincenty Witos
Wincenty Witos
premier Polski 1920, 1923,1926, polski polityk Stronnictwa Ludowego
Źródło: Adam Szelągowski "Historia Powszechna. Wiek Dwudziesty", Warszawa 1938, Wyd. M.Arct - Wikipedia
W pierwszych sejmach II Rzeczypospolitej chłopi stanowili najliczniejszą grupę wśród posłów. Sejm kadencji 1919-1922 uchwalił najbardziej demokratyczną w ówczesnej Europie konstytucję (tzw. Konstytucję Marcową). Wincenty Witos trzykrotnie piastował urząd premiera w latach 1920, 1923 i 1926. W pierwszych sześciu ekipach rządowych ludowcom powierzono 19 tek ministerialnych. Chlubą polskiego parlamentaryzmu był polityk ludowy, marszałek Sejmu w latach 1922-1928 Maciej Rataj, który dwukrotnie ratował Polskę od wojny domowej, raz po tragicznej śmierci Gabriela Narutowicza, drugi raz po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 1926 roku.
Maciej Rataj 
Maciej Rataj
polityk ludowy, marszałek Sejmu i zastępujący Prezydenta RP
Źródło: Wikipedia 
W okresie międzywojennym ruch ludowy był głównym obrońcą polskiej demokracji oraz praw i wolności ludu. Powstałe w marcu 1931 roku w wyniku zjednoczenia stronnictw chłopskich - Stronnictwo Ludowe - było jednym z głównych reprezentantów interesów wsi. Było najliczniejszą opozycyjną partią polityczną, łącznie z organizacją młodochłopską - Związkiem Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" - u schyłku II RP liczącą ponad 200 tysięcy członków. W sierpniu 1937 roku ludowcy wystąpili przeciwko łamaniu praw obywatelskich i demokratycznych przez rządy sanacji w Wielkim Strajku Chłopskim.
unnamed (2)
Premier rządu obrony narodowej Wincenty Witos (z prawej)
i wicepremier, Ignacy Daszyński
Źródło: Tygodnik Ilustrowany 1920, s. 649 - Wikipedia

Moja wypowiedź w Polsat News o krwiodawstwie. Zapraszam do obejrzenia. Jako działacz legionowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion przy tej okazji gratuluję Wszystkim członkom, krwiodawcom i wolontariuszom za aktywną działalność.

www.ipla.tv/Rozmowy-w-polsat-news

W ostatnich tygodniach w Legionowie prowadzimy burzliwą dyskusję na temat reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo. Rozmowy są prowadzone w gronie radnych, opiekunów samorządów i wśród samych zainteresowanych - uczniów szkół naszego miasta.

Jako przedstawiciel Rady spotkałem się z uczniami dziesięciu szkół Legionowa (gimnazja, szkoły średnie).

Konsultacje odbyły się w:

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zespół Szkolno-Przedszkolny MILENIUM, Liceum Ogólnokształcące im. Konopnickiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Zespół Szkół Salezjańskich.

Dziękuję za wszystkie sugestie, uwagi i spostrzeżenia.

Podczas ostatniej sesji wszyscy Radni zagłosowali za moją propozycją skierowania tej sprawy do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, gdzie na ostatnim posiedzeniu wyłonił się zespół radnych ds. opracowania statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Do zespołu zgłosili się Radni: Marta Bogucka, Paweł Głażewski, Adam Aksamit,Leszek Smuniewski oraz ja 😎  Chęć wsparcia wyraził także Zastępca Prezydenta Pan Piotr Zadrożny. Za nami już pierwsze spotkanie zespołu, pierwsze uwagi i zmiany. Więcej informacji niebawem.

Poniżej krótka relacja Legionowskiej Telewizji LTV.