Przeskocz do treści

Porządek obrad IX Sesja Rady Miasta 24.06.2015r. g. 10:00

Dzisiaj również informację o Młodzieżowej Radzie Miasta.
Sala konferencyjna Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2014 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2014 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Legionowo 4 lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku położonym w Legionowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 8.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicach Piotra Wysockiego i Jana III Sobieskiego.

12. Realizacja uchwał Rady Miasta Legionowo za 2014 rok.

13. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

14. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

10257104_778252232209805_5705512700581584403_o

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *