Przeskocz do treści

Zaproszenie na VII sesję Rady Miasta Legionowo

Zaproszenie

VII sesja Rady Miasta Legionowo
herbLegionowo.jpg

Porządek obrad VII sesji Rady Miasta Legionowo.

22 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego nr 76 w budynku przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 5 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Legionowo.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie, na okres 30 lat, zabudowanej nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Sosnowej 8, na rzecz „Fundacji Gwiazdka”.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Sosnowej 8.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2015-2020”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Legionowo.

14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Legionowo w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

15. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

16. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *