Przeskocz do treści

Często uczestnicząc w spotkaniach, szczególnie z młodymi ludźmi słyszę, że organizacje pozarządowe to „organizacje nie rządowe…” i to by było na tyle.
Wiele osób nie wie dokładnie czym są tzw. organizacje pozarządowe i jaką satysfakcję oraz możliwości rozwoju daje praca w NGO’s.

W związku z tym na samym początku chcę wyjaśnić czym są organizacje pozarządowe – często kojarzone niestety tylko z polityką, a tak do końca nie jest.
Organizacja pozarządowa (NGO - "non governmental organisations") jest to organizacja obywatelska założona z własnej inicjatywy, posiadająca swój cel publiczny, społeczny. Organizacje pozarządowe są prywatnym tworem i powstają na wniosek ich założycieli (podobnie jak w biznesie), ale działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.
Prostszym językiem, organizacje pozarządowe tworzą ludzie dla ludzi. Założyciele/członkowie org. pozarządowych zazwyczaj to osoby, które lubią pomagać innym, nie boją się nowych wyzwań i chcą realizować swoje pomysły oraz zdobywać cenne w dzisiejszych czasach doświadczenie. Osoby te widzą potrzeby społeczne w swoim otoczeniu i działają dla dobra społeczności lokalnej. NGO’s to zazwyczaj stowarzyszenia i fundacje. Warto wiedzieć, że w Polsce zarejestrowanych jest ponad 80 tysięcy stowarzyszeń i fundacji (nie licząc OSP), z których ok. trzy czwarte prowadzi aktywne działania. Najwięcej jest organizacji zajmujących się sportem, turystyką, rekreacją lub hobby, stosunkowo dużo działa też w obszarze edukacji i wychowania oraz kultury i sztuki. Do NGO’s zaliczają się także m.in.: komitety rodzicielskie, koła łowieckie oraz komitety społeczne.
W wielu miejscach które odwiedzam organizacje pozarządowe świetnie współpracują
z władzami miast i gmin, których priorytetem jest praca na rzecz społeczności lokalnych. Tak jest również w podwarszawskim Legionowie, w którym działa kilkadziesiąt organizacji pozarządowych.

„Czy warto założyć stowarzyszenie ?”
Moim zdaniem zdecydowanie TAK.

Dlaczego?

Według mnie cenne jest doświadczenie jakie można zdobyć w pracy w organizacji pozarządowej. Szczególnie myślę tu o młodych ludziach ze szkół średnich, maturzystach i studentach dla których doświadczenie jest bardzo ważne w późniejszym odnalezieniu się na rynku pracy. Praca w stowarzyszeniu lub fundacji często pozwala na zdobycie doświadczenia z różnych dziedzin, np. marketingu, księgowości, prawa, kadr, itd.

Ważne:
Każdy może się odnaleźć i realizować własne, ciekawe projekty w stowarzyszeniu lub fundacji.
Praca np. w stowarzyszeniu często ma charakter społeczny (niezarobkowy), ale jest wiele projektów finansowanych lub dofinansowywanych z budżetu samorządu lokalnego/regionalnego lub Unii Europejskiej w których umieszczane są tzw. koszty pracownicze. W projekcie mogą być zatrudnione osoby na umowę zlecenie (koordynator projektu, pracownik biurowy, czy np. księgowa). Ważne jest napisanie dobrego wniosku aby takie wsparcie otrzymać. W Legionowie organizowane są szkolenia z pisania takich wniosków. (Jeżeli jesteście zainteresowani proszę o kontakt ze mną e-mail: cichockiprzemyslaw@gmail.com).
Interesujesz się sportem, możesz otworzyć bądź udzielać się w stowarzyszeniu organizującym imprezy sportowe, być inicjatorem różnych przedsięwzięć u siebie w mieście. Lubisz wydarzenia kulturalne, możesz np. za pośrednictwem stowarzyszenia lub fundacji organizować przeglądy artystyczne młodych talentów.
Praca w NGO daje dużo satysfakcji ale nie powinna być traktowana jako główne źródło utrzymania. Sam udzielam się w stowarzyszeniu już ponad 3 lata społecznie. Organizowałem różne projekty, m.in. „Legionowo – bezpieczne miasto” - akcja promująca noszenie odblasków, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa. W związku z akcją podczas edukacyjnego spotkania przekazałem dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Legionowie 115 koszulek odblaskowych; sprzątanie świata; współorganizowałem bezpłatne szkolenia dla Seniorów z powiatu legionowskiego z zakresu obsługi komputera i internetu oraz współorganizowałem z Fundacją Nasze Jutro „III Piknik Rodzinny w Legionowie” dla mieszkańców Legionowa w 2013 roku.

Relacja z III Pikniku rodzinnego – Legionowo


Przez kilka lat pracy w NGO zdobyłem cenne doświadczenie, poznałem wiele wartościowych osób myślących podobnie jak ja, z którymi mogę w przyszłości współpracować, mogę się spełniać nie tylko zawodowo, jest to coś więcej niż praca. Jeśli macie jakieś pytania zapraszam do kontaktu cichockiprzemyslaw@gmail.com

Zachęcam do zakładania nowych organizacji pozarządowych. Praca w stowarzyszeniu daje wiele satysfakcji, pozwala na poznanie ciekawych osób, a także uczy nawiązywania relacji i współpracy.

Zapraszam do kontaktu,

Przemysław Cichocki
cichockiprzemyslaw@gmail.com

Warto odwiedzić:

http://www.ngo.pl/x/666758

http://wiadomosci.ngo.pl/x/24353

http://www.poland.gov.pl/organizacje,pozarzadowe,128.html

http://poradnik.ngo.pl/x/636857

http://dominikarektor.natemat.pl/6655,dzialalnosc-spoleczna-czy-warto

www.ngo.pl

Poniżej przedstawiam najczęściej wybierane pola działań organizacji pozarządowych:

Pole działań Procent wskazań na jedno najważniejsze pole działań   organizacji
Sport, rekreacja, turystyka, wypoczynek 35
Oświata, edukacja, wychowanie 12,2
Ochrona zdrowia, rehabilitacja, pomoc   niepełnosprawnym 11,1
Sztuka, kultura, ochrona zabytków, tradycji 9,5
Pomoc społeczna, samopomoc, działalność charytatywna 4,3
Rozwój regionalny, rozwój lokalny 3,8
Ekologia, ochrona środowiska 2,6
Gospodarka, finanse, ubezpieczenia, rynek pracy,   promocja 2,3
Reprezentacja interesów określonych grup zawodowych 2,3
Hobby, rozwój zainteresowań 2,0
Współpraca międzynarodowa, integracja europejska 2,0
Problemy wsi, rolnictwo, hodowla, uprawy 1,5
Komunikacja, transport, łączność 1,2
Religia, wyznanie 1,0
Prawa człowieka, ochrona mniejszości, równość szans 1,0
Nauka, technika, technologia 0,9
Budownictwo, mieszkalnictwo, problemy mieszkaniowe 0,8
Środki masowego przekazu, informacja 0,8
Bezpieczeństwo publiczne, ochrona mienia 0,8
Wspieranie innych organizacji pozarządowych i   inicjatyw obywatelskich 0,3

Materiały na podstawie badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR

Dzisiaj mija ostatni dzień honorowego krwiodawstwa odbywający się co roku w okresie 22-26 listopada. Oczywiście akcje poboru krwi odbywają się kilkadziesiąt razy w ciągu roku w wielu miejscowościach w Polsce.

Dzięki OR PCK, w 2013 r. na terenie powiatu legionowskiego przeprowadzono 44 otwarte akcje poboru krwi, w których 1179 krwiodawców oddało 543 litry krwi. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że jest to ogromny sukces oddziału rejonowego PCK w Legionowie. Cieszę się, że co roku jest co raz więcej osób pomagających potrzebującym.

Jednocześnie przypominam o ostatniej mobilnej akcji poboru krwi w tym roku w Legionowie. 29 listopada 2013r. godz. 10.00-12.30 - Arena Legionowo, ul. Bolesława Chrobrego 53 a.

http://powiat-legionowski.pl/index.php/pl/aktualnosci/5536-pomagajac-innym-pomagamy-sobie

https://www.facebook.com/pck.legionowo?fref=ts

Zapraszam do obserwowania profilu PCK Legionowo.

Zapraszam na bezpłatne szkolenia dla członków organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza. Tematy m.in.: Rozwój umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego, Praca z rodziną, Nowoczesne metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, Współpraca OPS i PCPR z PUP, Superwizja w pomocy społecznej, Przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego, Język migowy, Asystent osoby niepełnosprawnej. Zapraszam na stronę MCPS www.mcps-efs.pl Szkolenia kończą się pod koniec grudnia.

W zeszłym tygodniu odbyły się pierwsze warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu Legionowa. Szkolenie dotyczyło aplikowania przez NGO’s w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Podczas spotkania które sprawnie poprowadził ekspert z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Artur Pozorek zostały omówione m.in. rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, wymagana dokumentacja, wymagania dotyczące składania ofert, wymagania formalne, końcowe sprawozdanie z realizacji zadania.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestnikom rozdano materiały szkoleniowe oraz promocyjne.

Zapraszam do udziału w kolejnych warsztatach. Zapraszam do śledzenia mojego bloga oraz strony urzędu miasta Legionowo. Przypominam o tematach które mieli Państwo wysłać. Z pośród wszystkich tematów wybierzemy jeden na przykładzie którego będziemy prowadzili kolejny roboczy warsztat z pisania wniosku.

Serdecznie dziękuje Prezydentowi miasta Legionowo za udostępnienie sali w urzędzie miasta.

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji:

e-mail: cichockiprzemyslaw@gmail.com
tel. 534 022 033

z poważaniem,
Przemysław Cichocki

Jak wszyscy wiemy, dziś jest dzień niezwykły. Dokładnie 95 lat temu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach. Symbolem tego wydarzenia było mianowanie Józefa Piłsudskiego Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.

Przez wiele lat nasi przodkowie walczyli o odzyskanie niepodległości. Po nieudanym powstaniu listopadowym oraz styczniowym, pojawiła się szansa walki o wolność podczas I wojny światowej.

Wszyscy cieszymy się, wspominając to wydarzenie. Z tej okazji zachęcamy do zachowania pamięci o rodakach, którzy o tę wolność walczyli. Walczyli oni dla nas wszystkich. Wobec tego zachęcamy abyście razem z nami celebrowali 11 listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości.

Pamiętajmy o rzeczach ważnych!

Przemysław Cichocki
Przewodniczący
Stowarzyszenia Razem dla Legionowa